Kouluvuoden aikana ajettavien, aikatauluihin +-merkillä merkittyjen vuorojen liikennöinti alkaa pääsääntöisesti 13.8.2018.

Seuraavat Mäntsälän seudun +-vuorot ajetaan kuitenkin jo 9. – 10.8.2018:

07:15 Hyrylä – 07:35 Järvenpää – 07:45 Kellokoski – 07:55 Ohkola – 08:05 Hirvihaara – 08:20 Mäntsälä

07:25 Lahti – 07:40 Luhtikylä – 08:20 Mäntsälä

07:30 Vanha Soukkiontie – Kera Grilli – Ohkola – 08:20 Mäntsälä

07:40 Salusjärven tienhaara (tie 164) – Levanto – Saari – 08:15 Mäntsälä (Mannerkiven auto)

08:20 Mäntsälän linja-autoasema – Riihenmäen koulu (Mannerkiven auto)

08:30 Linnamäki – Hirvihaaran koulu

08:50 Mäntsälä – Mäntsälä rautatieasema – 09:15 Luhtikylä – 09:35 Lahti

13:10 Helsinki – 13:50 Hyrylä – 14:10 Järvenpää – 14:20 Kellokoski – 14:25 Ohkola – 14:35 Hirvihaara – 15:00 Mäntsälä

13:45 Lahti – 14:00 Luhtikylä – tarvittaessa Mäntsälä rautatieasema – 14:30 Mäntsälä

14:55 Mäntsälä – 15:20 Luhtikylä – 15:40 Lahti