Mobiilisovelluksen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Mobiilisovelluksen ja -lipun tiedot

 1. Rekisterinpitäjä

Metsäpietilä Oy (Y=0150277-4)
Metsä-Pietilänkatu 3
15800 LAHTI

Metsäpietilä Oy on Koiviston Auto -konsernin emoyhtiö. Rekisterin tietoja käyttävät myös kaikki konsernin liikenneyhtiöt; Helsingin Bussiliikenne Oy (Y=0979345-7), Jyväskylän Liikenne Oy (Y=0174391-4), Koiviston Auto Oy (Y=1838135-8), Koskilinjat Oy / Gold Line (Y=0187285-5), Kuopion Liikenne Oy (Y=1838136-6), OnniBus.com Oy (Y=2559463-4), Porvoon Liikenne Oy / Borgå Trafik Ab (Y=0130205-1) ja Satakunnan Liikenne Oy (0137128-3).

 1. Rekisteriä koskevat tiedustelut

Tähän rekisteriin liittyvät tiedustelut voitte toimittaa osoitteeseen:

Koiviston Auto -konserni
Tietosuojavastaava
atk (at) kabus.fi
Metsä-Pietilänkatu 3, 15800 Lahti

 1. Rekisterin nimi

Koiviston Auto -konsernin mobiilisovelluksen asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Mobiilisovelluksen kautta kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun käytön helpottamiseen. Tietoja voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä ja parantamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Tietoja voidaan hyödyntää henkilön antaman suostumuksen mukaan myös Koiviston Auto -konsernin markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksissa.

Pankki- ja luottokortti

Koiviston Auto -konserni kerää pankki- ja luottokorttitietoja vain siihen asti, että ne välitetään maksupalvelun tarjoajalle. Pankki- ja luottokorttimaksun yhteydessä maksupalvelun tarjoaja palauttaa Koiviston Auto -konsernin järjestelmään ns. maksutokenin, jolla maksutapahtumat hoidetaan jatkossa. Koiviston Auto -konsernin järjestelmiin ei jää pysyvää tietoa luottokorttien tiedoista, eikä niitä pystytä Koiviston Auto -konsernin toimesta tarkastelemaan.

Matkalippujen osalta kerätään mm. osto- ja käyttötietoja, sijaintitietoja sekä kolmannen osapuolen paikannuspalveluista saatavia tietoja, jotka voidaan yhdistää käyttäjään.

Koiviston Auto -konserni voi luovuttaa henkilötietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, joiden tekemä tietojen tarkastelu on välttämätöntä mobiilisovelluksen asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden takaamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Tietoja voidaan lain nojalla luovuttaa myös viranomaisille heidän pyynnöstään. Koiviston Auto -konserni edellyttää näiltä yhteistyökumppaneiltaan, että ne huolehtivat henkilötietojen turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.

 1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen päivittäminen
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Lippuostokset ja muut ostotapahtumat sekä niiden yhteydessä jätetyt tiedot
 • Palveluiden käyttöön liittyvä paikka- ja sijaintitieto
 • Asiakkaan rekisteröitymisen tai palvelujen käytön aikana antamat muut tiedot

 

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on asiakkaalla, ja hän voi korjata tietojaan kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksillaan.

Mobiilisovellukseen rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiakas voi pyytää henkilötietojensa poistamista lähettämällä tiedon osoitteeseen atk (at) kabus.fi . Asiaa koskevat pyynnöt kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Tietolähteet

Tietoja kerätään palveluihin rekisteröitymisen, kirjautumisen ja palveluiden käytön yhteydessä sekä sivuston kävijäseurannan ja -analytiikan avulla.

Evästeet

Koiviston Auto -konsernin mobiilisovellus käyttää evästeitä. Jatkamalla palvelun käyttöä asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Evästeet asentuvat käyttäjän päätelaitteelle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä saattaa johtaa sivuston tai palvelun osittaiseen tai täydelliseen toimimattomuuteen. Koiviston Auto -konserni ei vastaa palveluiden toiminnassa esiintyneistä virheistä eikä ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai välittömiä vahinkoja, jos syynä on ollut asiakkaan toiminta, kuten evästeiden tai muiden www-teknologioiden kytkentä pois päältä.

Sijaintitiedot

Sijaintitietoja voidaan kerätä suoraan asiakkaan tai käyttäjän päätelaitteelta tai tämän palveluiden käytön yhteydessä antamien tietojen kautta. Sijaintitietoa voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta. Ulkopuoliset palveluntarjoajat vastaavat itse toimittamiensa tietojen ja palveluiden lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytössä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmätoimittajat hoitavat asiakasrekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvoitetta.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.