Koiviston Auto –konsernissa ei hyväksytä minkäänlaista epätasa-arvoista kohtelua eikä epäasiallista käytöstä. Konsernissa on käyty uuden omistajan myötä vilkasta keskustelua arvoista ja toimintatavoista. Konsernin arvot ja johtamisperiaatteet on päivitetty ja kaikki toimintatapamme pyrkivät edistämään yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. Koiviston Auto -konsernin johtoryhmä on käsitellyt kuluneen kevään aikana häirintään ja syrjintään liittyviä periaatteita sekä laatinut periaatteet koskien asiallista työkäyttäytymistä, häirintää ja syrjintää. Kaikissa epäilyissä toimitaan konsernin ohjeiden mukaisesti ja kaikki epäilyt käsitellään. Työskentelemme Koiviston Autolla yhdenvertaisemman työelämän puolesta. 

Koiviston Auto Jyväskylä on tänään tuomittu yhdenvertaisuuslain rikkomuksesta Keski-Suomen Käräjäoikeudessa. Asiaan liittyy vuonna 2021 pidetyt muutosneuvottelut, jossa Koiviston Auto Jyväskylä on irtisanonut 5 henkilöä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Näkemyksemme on, että muutosneuvottelut on suoritettu lain vaatimalla tavalla. 

Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen ja Koiviston Auto tulee valittamaan päätöksestä hovioikeuteen. 

Lisätiedot 

Henrik Mikkola, konsernijohtaja, henrik.mikkola@koivistonauto.fi