Helsingin Bussiliikenne Oy voitti HSL:n järjestämässä bussiliikenteen kilpailussa 57/2022 runkolinjan 560 (Rastila-Vuosaari-Kontula-Malmi-Myyrmäki) liikennöinnin.

Nyt voitettu sopimus astuu voimaan elokuussa 2024 ja päättyy elokuussa 2031. Sopimukseen sisältyy kolmen vuoden optiomahdollisuus. Uuden sopimuksen mukainen liikenne työllistää 63 kuljettajaa.

Kohdetta tullaan uuden sopimuksen myötä liikennöimään 16 sähkönivelellä. Sähköliikennöinti laskee liikennöintimme aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä yli 2.900 tonnia vuodessa.