Käyttöehdot

Koiviston Auto -konsernin mobiilisovelluksen käyttöehdot

Yrityksiä Helsingin Bussiliikenne Oy (y-tunnus: 0979345-7), Jyväskylän Liikenne Oy (0174391-4), Koiviston Auto Oy (1838135-8), Koskilinjat Oy / Gold Line (0187285-5), Kuopion Liikenne Oy (1838136-6), Porvoon Liikenne Oy / Borgå Trafik Ab (0130205-1) ja Satakunnan Liikenne Oy (0137182-3) kutsutaan jäljempänä Koiviston Auto -konserniksi.

Koiviston Auto -konsernin palveluissa noudatetaan aina Suomen lakia ja tässä esitettyjä mobiilisovelluksen käyttöehtoja. Palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja Suomen lain mukaisesti. Näitä ehtoja sovelletaan Koiviston Auto -konsernin mobiilisovelluksen käyttäjille tuotettaviin tuotteisiin ja palveluihin. Ajantasaiset käyttöehdot löytyvät osoitteesta www.koivistonauto.fi.

Käyttäjä hyväksyy ehdot käyttäessään Koiviston Auto -konsernin mobiilisovellusta tai rekisteröityessään muiden Koiviston Auto -konsernin internetpohjaisten palvelujen käyttäjäksi. Käyttäjästä käytetään jäljempänä nimitystä Asiakas. 

Koiviston Auton mobiilisovellus

Koiviston Auto -konsernin mobiilisovellus on päätelaitesovellus, jonka Asiakas voi ladata päätelaitteeseensa sovelluskaupasta. Osa mobiilisovelluksen palveluista on tarjolla myös internetin kautta osoitteessa www.koivistonauto.fi

Sovellusta käyttävän asiakkaan tulee olla 16 vuotta täyttänyt tai hänellä tulee olla sovelluksen käyttöön laillisen huoltajansa lupa.

Asiakas voi sovelluksen kautta ostaa ja käyttää kerta-, sarja- ja kausilippuja (jäljempänä yhteiseltä nimitykseltään ’matkalippu’). Kertalippua ostettaessa sovellus siirtyy käyttämään Oy Matkahuolto Ab:n tuottamaa lippukauppaa. Sovelluksen kautta ostettavat liput toimivat suoraan sovelluksessa ja vaativat toimiakseen verkkoyhteyden. Sovelluksessa tehty ostos on sitova Asiakkaan maksettua ostoksensa. Lippua ei voi muuttaa, vaihtaa tai peruuttaa.

Lippu esitetään puhelimen näytöltä kuljettajalle tai luetaan lukijalaitteella linja-autoon noustaessa.

Sovellus kerää rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä Asiakkaalta käyttäjätietoja, joita voidaan käyttää palvelun kehittämiseen ja parantamiseen, tilastointiin sekä markkinointiin. Henkilöasiakkaisiin kohdistuvaan sähköiseen suoramarkkinointiin käyttäjätietoja voidaan käyttää vain, jos asiakas on antanut tähän käyttötarkoitukseen nimenomaisen suostumuksen.  Kaikki kerättävät käyttäjätiedot käsitellään Suomen lain mukaisesti. Käyttäjätiedoista muodostuvan henkilörekisterin rekisteriseloste ja tietosuojalauseke ovat nähtävillä internet-osoitteessa www.koivistonauto.fi.

Koiviston Auto -konserni vastaa lipputuotteiden sisällöstä, hinnoittelusta ja voimassaolosta sekä sovelluksen teknisestä toiminnasta ja korjaa mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian vian havaittuaan. Koiviston Auto -konserni ei vastaa siitä riippumattomista ongelmista tai haitoista, kuten huonolaatuisen tai puuttuvan verkkoyhteyden aiheuttamista ongelmista liittyen lipun ostoon, aktivointiin ja käyttöön.

Maksutapana on käytössä Verifonen Blue Commerce -palvelu. Liput voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla sekä verkkopankin kautta. Palveluun voidaan lisätä vaihtoehtoisia maksutapoja ja vastaavasti palvelusta voidaan poistaa olemassa olevia maksutapoja. Maksutapojen muutoksista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin.

Asiakas vastaa siitä, ettei luovuta luottokorttinsa tai muun maksuvälineen tietoja kolmannelle osapuolelle, ja huolehtii riittävästä tietoturvasta sähköpostipalvelunsa ja päätelaitteensa osalta. Koiviston Auto -konsernilla ei ole tiedossaan Asiakkaan maksuvälineen tietoja, eikä se täten voi auttaa selvittämään mahdollisia väärinkäytöksiä muuta kuin ostettujen lippujen osalta.

Jos Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja taikka aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille palvelun käyttäjille, voi Koiviston Auto -konserni purkaa näiden käyttöehtojen hyväksymisen yhteydessä syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin sekä estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta käyttämästä Koiviston Auto -konsernin mobiilisovellusta. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, suoritettuja maksuja ei palauteta.

Asiakas voi irtisanoa mobiilisovelluksen palvelusopimuksen poistamalla tilinsä sovelluksessa tai pyytämällä Koiviston Auto -konsernia poistamaan mobiilisovelluksen asiakasprofiilinsa. Pyynnön voi tehdä osoitteeseen atk(at)kabus.fi . Jos Asiakas irtisanoo palvelusopimuksen edellä kerrotuilla tavoilla, ei Koiviston Auto -konsernilla ole velvollisuutta palauttaa ennen irtisanomista ostetuista matkalipuista suoritettuja maksuja. Koiviston Auto -konsernilla on kuitenkin oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla.

Mobiilisovelluksesta ostettu matkalippu toimitetaan Asiakkaan päätelaitteelle päätelaitesovelluksen kautta. Asiakas ei saa lähettää, kopioida tai siirtää matkalippua toiselle laitteelle. Väärinkäytöstapauksissa Koiviston Auto -konserni pidättää oikeuden peruuttaa Asiakkaan matkalipun tai estää hänen matkansa linja-autossa.

Mobiilisovelluksessa myytävää kausilippua voi käyttää rajoittamattomaan määrään matkoja lipun voimassaoloaikana sillä reitillä, jolle kausilippu on ostettu.

Sarjalippu oikeuttaa sarjalipussa ilmoitettuun määrään yhdensuuntaisia matkoja sillä reitillä, jolle sarjalippu on ostettu. Sarjalipussa jäljellä olevien matkojen määrä näkyy lipun tiedoissa. Sarjalipulla voi maksaa yhden tai useamman Asiakkaan matkan samalla kertaa.  Sarjalippuun ei sisälly istumapaikkavarausta. Sarjalipun käyttäjä voi istua linja-autossa sellaisella istumapaikalla, jolle ei ole tehty istumapaikkavarausta etukäteen. On kuitenkin mahdollista, ettei tietyllä linja-autovuorolla ole vapaana istumapaikkaa sarjalipun käyttäjälle.

Lipputuotteiden tarkemmat käyttöehdot löytyvät sovelluksesta lippujen tuotetiedoista.

Mobiilisovelluksessa myynnissä olevat kertaliput käyttävät Oy Matkahuolto Ab:n tuottamaa lippukauppaa ja kertalippuihin sovelletaan siten Oy Matkahuolto Ab:n lippukaupan käyttö- ja sopimusehtoja.

Joillakin laitteilla mobiilisovelluksen latautuminen voi kestää useita sekunteja, joten suosittelemme, että Asiakas lataa sovelluksen ja ostaa sillä matkalipun viimeistään linja-autoa asemalla tai pysäkillä odottaessaan. Jos Asiakas ei pysty esittämään sovelluksella ostamaansa matkalippua kuljettajalle tai lipuntarkastajalle sitä pyydettäessä, on Asiakas velvollinen ostamaan linja-autosta uuden matkalipun. Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että hänen päätelaitteellaan on riittävästi virtaa matkalipun näyttämiseksi milloin tahansa matkan aikana.

Tietojen keruu

Tietojen keruusta ja säilytettävistä tiedoista on kerrottu myös rekisteriselosteessamme ja tietosuojalausekkeessamme, jotka löytyvät osoitteesta www.koivistonauto.fi.

Vikatilanteet

Koiviston Auto -konserni vastaa sivuston teknisestä toiminnasta ja korjaa sivuston mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian vian havaittuaan.

Koiviston Auto -konserni ei vastaa Asiakkaan virheellisestä toiminnasta johtuvista vioista eikä kolmansien osapuolien palvelujen toimimattomuudesta.

Koiviston Auto -konsernilla on oikeus keskeyttää sivuston toiminta päivitystöiden tai muun teknisen syyn perusteella. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.